Midtfyns Elforsyning Netselskab

Midtfyns Elforsyning Amba er et eldistributionsselskab (netselskab), som udfører sine aktiviteter i henhold til netbevilling udstedt af Energistyrelsen.

Distributionsområdet udgøres af Ringe by, Nr. Lyndelse, Pederstrup, Lørup, Heden, Nr. Søby, Sdr. Højrup og Sdr. Nærå. Aktiviteterne er følgende:

  • Distribuerer energi (kWh)
  • Varetager eldistributionsopgaver
  • Ejer, driver og vedligeholder elnettet

 

Kort fortalt…
Midtfyns elforsyning blev stiftet i 1909 og startede elproduktion i Tværgade i Ringe.
I løbet af 1950’erne gik man sammen med andre tranformerforeninger og dannede Effla, det nuværende Energi Fyn.

Energiproduktionen stoppede i 1959 og i 1991 flyttede man til Østre Ringvej 43.
Siden 1997 har Midtfyns Elforsyning delt driftsleder med Ringe Fjernvarmeselskab.
Efter den nye ellov trådte i kraft 1. januar 2000, har Midtfyns Elforsyning fået nye vedtægter og er omstruktureret til et netselskab.

Pr. 1. januar 2004 udtrådte vi som andelshaver i Energi Fyn og ligeledes pr. 1. januar 2004 fusionerede Midtfyns Elforsyning med Pederstrup og Nr. Lyndelse netselskaber.

På forsyningssiden har Midtfyns Elforsyning sammen med en række andre netselskaber været medejer af Fynsk Energi A/S. Dette selskab nedlægges pr. 01/01-2013. Aktiviteterne videreføres i vort eget forsyningspligtselskab, Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S, som vi ejer 100%.