Generel tilladelse

I henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen “Drift af elforsyningsanlæg” afsnit 5, kap. 4.6.2 gives hermed generel tilladelse til, at aut. elinstallatører udfører følgende opgaver på lavspændingsnettet:

• Udtagning og isætning af stikledningssikringer i kabelskab og luftledningsmast
• Tilslutning og fjernelse af kabelstikledninger i luftledningsmast
• Tilslutning og fjernelse af stikledninger i kabelskab

Adgang til transformerstationer kun efter aftale med Midtfyns Elforsyning.

Tilslutninger af stikledninger skal udføres i overensstemmelse med Fællesregulativet.

I forbindelse med ovenstående tilladelse påtager elinstallatøren sig under udførelse af de nævnte arbejdsopgaver visse pligter vedrørende personalets kyndighed, værktøj og udrustning, som det fremgår af Stærkstrømsbekendtgørelsens bestemmelser i afsnit 5.

Elinstallatører indkøber og ajourfører selv Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 5.