Tekniske bestemmelser

 

Tekniske bestemmelser gældende fra 1. juni 2016 kan sammen med principdiagrammer downloades herunder:

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering 2016

Principdiagrammer:
Indirekte anlæg PDF
Direkte anlæg PDF
Direkte anlæg med blandesløjfe PDF

Tekniske bestemmelser gældende indtil 1. juni 2016 kan rekvireres ved henvendelse til kontoret.